Rolfing

Rolfing je metoda, která kombinuje manuální práci s tělem a pohybovou výuku. Cílem je vyvážit strukturu lidského těla v gravitačním poli manipulací s pojivovou tkání. Když se tělo vrátí do rovnováhy, sníží se tím zatížení kloubů a měkkých tkání. Lidé po absolvování Rolfingu přirozeně zaujímají uvolněné, vzpřímené držení těla a získávají větší flexibilitu i lehkost při pohybu. Často se stává, že klienti po sezení hovoří o pocitu přívalu energie a odeznění bolestí.

Rolfing je holistický proces, který integruje fyzické struktury lidského těla. není primárně zaměřen na léčbu zdravotních obtíží,ale jak se postupně napravuje nerovnováha ve struktuře těla, což bývá častou příčinou chronické bolesti a omezené pohyblivosti, symptomy původních obtíží ustupují či zcela mizí. Fyzické změny vedou k tomu, že klienti po dovršení série deseti sezení nově vnímají vlastní tělo.

Praktické informace

Rolfing je ideální absolvovat v rámci základní série deseti sezení, z nichž každá má své konkrétní téma a oblast lidského těla, na kterou se soustředí. Jednotlivé sezení na sebe postupně navazují. Jedno sezení trvá šedesát až devadesát minut. Začíná analýzou struktury a pohybových vzorců klienta. Následující ošetření se provádí převážně v leže na masážním lehátku, ale také v sedě, ve stoje a při chůzi. Rolfer při něm přesným a vnímavým dotekem prstů, dlaní a loktů citlivě manipuluje fascii, měkkou pojivovou tkáň. Klient se procesu vědomě účastní a aktivně  spolupodílí dýcháním, pozorným vnímáním svého těla a ochotou změnit navyklé pohybové vzorce. Klienti často popisují svoji zkušenost Rolfingu jako intenzivní na fyzické úrovni, ale dotek Rolfera může rovněž vyvolat vzpomínky nebo vzbudit emoce, se kterými lze dále v průběhu terapie pracovat. Mnozí Rolfeři vítají po dohodě možnost zdokumentovat celý průběh fotografiemi před a po sezeních.

Po pauze potřebné k integraci změn, k nimž došlo v průběhu deseti základních sezení, může následovat série dodatečných sezení.