Luděk Thompson

11Vzdělání:

2012 – European Rolfing Association, Mnichov

2006 – UK Praha, Psychologie a Speciální pedagogika